Geschiedenis
Stichting Hulp na Onderzoek (opgericht in 1919) is een fonds dat giften verstrekt aan maatschappelijke projecten.
fonds,giften,maatschappelijk,Hulp na Onderzoek,jeugdzorg,ouderenzorg,gezondheidszorg,welzijnsinstellingen,buurthuizen,werkgelegenheid,integratie,mentorprojecten,huiswerkbegeleidings,kansarme jongeren
20273
page-template-default,page,page-id-20273,stockholm-core-2.2.8,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-8.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
Title Image
Sinds 1919 steunt Hulp na Onderzoek initiatieven van 'menslievende of liefdadige aard’

De oprichter van Hulp na Onderzoek was de Amsterdamse suikerfabrikant F.J. Spakler, die in 1919 overleed en zijn geld naliet om financiële steun te verrichten aan “verenigingen en stichtingen, welker doel is van menslievende of liefdadige aard”.

F.J. Spakler was sinds 1869 firmant geweest van het familiebedrijf, de suikerfabriek Spakler & Tetterode. Uit de goede voorzieningen die de familie Spakler troffen voor de arbeiders in de suikerfabriek bleek grote sociale betrokkenheid. Armoedebestrijding en sociale woningbouw hadden zij hoog in het vaandel.

Het idee dat F.J. Spakler met Hulp na Onderzoek voor ogen had, was in eerste instantie het verlenen van financiële steun ‘het liefst voor hulp aan de middenstand, maar armenzorg niet geheel uit te sluiten’. Bij de beoordeling van de aanvragen werd geen onderscheid gemaakt naar levensbeschouwelijke achtergrond.

In de loop van de twintigste eeuw werden een aantal grote giften en legaten aan het vermogen van Stichting Hulp na Onderzoek toegevoegd.

Vanaf de oprichting is er veel contact geweest tussen Hulp na Onderzoek en de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe. In de jaren 1920 wisselden de besturen al informatie uit over de aanvragers. Sinds 1999 is Hulp na Onderzoek gevestigd in het kantoor van de Fundatie aan de Herengracht, en bestaat er een zeer nauwe samenwerking tussen de twee fondsen.

Meer over de geschiedenis van Hulp na Onderzoek is te lezen in het gedenkboek uit 1994, geschreven door de historici drs. D.P. Rigter, drs. B. van den Bosch en drs. H. Ebbing. Dit gedenkboek is op te vragen bij het bureau van Hulp na Onderzoek.