Organisatie
Stichting Hulp na Onderzoek (opgericht in 1919) is een fonds dat giften verstrekt aan maatschappelijke projecten.
fonds,giften,maatschappelijk,Hulp na Onderzoek,jeugdzorg,ouderenzorg,gezondheidszorg,welzijnsinstellingen,buurthuizen,werkgelegenheid,integratie,mentorprojecten,huiswerkbegeleidings,kansarme jongeren
20273
page-template-default,page,page-id-20273,stockholm-core-2.4.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-9.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
Title Image
Sinds 1919 steunt Hulp na Onderzoek initiatieven van 'menslievende of liefdadige aard’

Geschiedenis
De oprichter van Hulp na Onderzoek was de Amsterdamse suikerfabrikant F.J. Spakler, die in 1919 overleed en zijn geld naliet om financiële steun te verrichten aan “verenigingen en stichtingen, welker doel is van menslievende of liefdadige aard”. F.J. Spakler was sinds 1869 firmant geweest van het familiebedrijf, de suikerfabriek Spakler & Tetterode. Uit de goede voorzieningen die de familie Spakler troffen voor de arbeiders in de suikerfabriek bleek grote sociale betrokkenheid. Armoedebestrijding en sociale woningbouw hadden zij hoog in het vaandel. In de loop van de twintigste eeuw werden een aantal grote giften en legaten aan het vermogen van Stichting Hulp na Onderzoek toegevoegd.

Stichting Hulp na Onderzoek heeft een actief en betrokken bestuur dat alle projecten met zorg onderzoekt.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
Franca Blomjous, voorzitter
Jan van den Beld, secretaris
Tim van den Broek, penningmeester
Caroline Polak
Henk Leegte
Maarten Elink Schuurman
Anne Christine Berends – van Julsingha
Jaap van den Bergh
Annette Veth

Het bureau is in handen van:
Marianne Barendsen, directeur

Vanaf de oprichting is er veel contact geweest tussen Hulp na Onderzoek en de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe. In de jaren 1920 wisselden de besturen al informatie uit over de aanvragers. Sinds 1999 is Hulp na Onderzoek gevestigd in het kantoor van de Fundatie aan de Herengracht, en bestaat er een zeer nauwe samenwerking tussen de twee fondsen.

Hulp na Onderzoek werkt samen met een aantal fondsen met een vergelijkbaar giftenbeleid. U kunt op de website van de volgende fondsen kijken of uw project ook bij hen in aanmerking komen voor financiele ondersteuning:

 

Schenken, Nalaten, Fonds op Naam
Onze stichting biedt een thuis aan iedereen die een bron van steun zoekt. Dit doen wij in vele opzichten.
Uiteraard kunt u een verzoek indienen voor een gift of lening zolang deze binnen de doelstelling van onze Stichting valt.
Ook kunt u (een deel van) uw vermogen nalaten aan onze Stichting. Mocht u dat overwegen dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Maar wellicht bent u een fonds en overweegt u te stoppen. Dan kunt u dat uiteraard ‘inbrengen’; dat gaat het op binnen onze Stichting.
Ook kunt u het onderbrengen bij ons. Dan wordt uw fonds ‘een fonds op naam’, dat wij dan besturen binnen uw bandbreedte, uw doelstelling.

Stichting Hulp na Onderzoek is aangesloten bij de FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland. Op de website van de FIN vindt u verwijzingen naar websites van meer fondsen.

Stichting Hulp na Onderzoek heeft een ANBI status en is geregistreerd bij de KvK te Amsterdam onder het nummer 41199222.
Verantwoording:

ANBI
Jaarverslag 2023 HnO
Beleidsplan 2022-2025 HnO
AVG-Privacy-Reglement-HnO

“Het bestuur van Stichting Hulp na Onderzoek verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2023″