Aanvragen
Stichting Hulp na Onderzoek (opgericht in 1919) is een fonds dat giften verstrekt aan maatschappelijke projecten.
fonds,giften,maatschappelijk,Hulp na Onderzoek,jeugdzorg,ouderenzorg,gezondheidszorg,welzijnsinstellingen,buurthuizen,werkgelegenheid,integratie,mentorprojecten,huiswerkbegeleidings,kansarme jongeren
19080
page-template-default,page,page-id-19080,stockholm-core-2.4.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-9.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
Title Image
Aanvraagprocedure

Voordat u met een aanvraag begint, lees dan graag eerst de pagina VOOR WIE? om te zien of uw project in aanmerking kan komen voor een gift.

 • Reguliere aanvraag
  Als uw project voldoet aan de algemene criteria en doelstellingen van de stichting, kunt u uitsluitend via deze website uw aanvraag voor een bijdrage volledig digitaal indienen door te klikken op Aanvraagformulier.
  Let daarbij op dat een aanvraag alleen kan worden ingediend via een computer met recente versie van elke internet browser. De aanvraag kan niet via een tablet of smartphone worden gedaan
 • De aanvraagprocedure is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
  • Contactgegevens
  • Algemene informatie
  • Project waarvoor u een aanvraag doet
  • Financiële gegevens van het project
  • Bijlagen (waarbij een aantal verplicht zijn mee te sturen)
  • Optioneel
 • Wanneer u bezig bent met het invullen kunt u de aanvraag tussentijds opslaan. U krijgt dan via e-mail een link waarmee u op een later moment verder kunt gaan met de aanvraag. De bijlagen blijven bij het opslaan niet bewaard en zult u opnieuw moeten uploaden.
 • Wanneer u klaar bent met de aanvraag kunt u de aanvraag afronden door te klikken op Aanvraag indienen.
 • Nadat de aanvraag is ingediend, krijgt u een bevestiging van uw aanvraag. Als wij uw aanvraag in behandeling nemen zullen wij u telefonisch benaderen of uitnodigen voor een gesprek bij ons op kantoor dan wel bij u op locatie, om nadere toelichting te geven op uw project. Bij directe afwijzing zult u hier per e-mail bericht over ontvangen.
 • Over uw aanvraag wordt vervolgens binnen 2 à 3 maanden een besluit genomen in de bestuursvergadering.
  De vergaderdata 2024 zijn:

  • 14 februari
  • 24 april
  • 26 juni
  • 25 september
  • 20 november
   De aanvragen moeten uiterlijk vier weken voor de vergadering zijn ingediend .
 • Over het besluit ontvangt u binnen twee weken na een bestuursvergadering bericht. Soms wordt een aanvraag in onderzoek gehouden. De afhandeling ervan kan dan wat langer duren. Besluiten van het bestuur worden niet in heroverweging genomen.
 • Bij toekenning van een gift, verzoeken wij u het bedrag op te vragen wanneer het project daadwerkelijk start, o.v.v. het juiste bankrekeningnummer. In een aantal gevallen stellen wij als voorwaarde, dat de gehele financiering rond is. Na ontvangst van uw bevestiging dat het project start – en, indien van toepassing, dat de financiering rond is – maken wij het bedrag aan u over.
 • Hulp na Onderzoek kan om een tussentijdse evaluatie vragen en verzoekt om na realisatie van het project een inhoudelijke en financiële rapportage te sturen.
 • Het aanleveren van contactgegevens betekent dat u aan Stichting Hulp na Onderzoek toestemming verleent om, in het kader van het beoordelen van uw aanvraag en het evalueren en verantwoorden van gevoerd beleid, deze persoonsgegevens te verwerken (dat wil zeggen inzien en bewaren) in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze gegevens worden gebruikt om indien nodig, contact met uw organisatie op te nemen.
 • Transparantie inzake kosten Fondswerving
  Hulp na Onderzoek hecht zeer aan transparantie, ook met betrekking tot de kosten van fondswerving. Indien een externe fondswerver wordt ingeschakeld, dient de vergoeding een heldere relatie te hebben tot de bestede uren en toegevoegde meerwaarde. Wij beschouwen een vergoeding van 5-10 % van de totale begroting als redelijk, afhankelijk van de situatie. Zeker bij vervolgaanvragen t.b.v. reeds bekende projecten, kunnen naar ons inzicht de kosten bescheiden blijven. Zo niet, dan kan dat voor ons een reden voor afwijzing zijn.

 

 • Kleine Bijdrage max €750
  Heeft u een klein project en wilt us snel aan de slag, dan biedt Hulp na Onderzoek ook de mogelijkheid om een Kleine Bijdrage van max. €750 aan te vragen. Hiervoor hoeft u niet het aanvraagformulier in te vullen, maar volstaat een mail waarin u het project toelicht.
  Net als voor een reguliere aanvraag is uw organisatie een stichting of vereniging en past het project bij de doelstelling van Hulp na Onderzoek.

  Voor een Kleine Bijdrage mailt u uw verzoek naar info@hulpnaonderzoek.nl inclusief een begroting en dekkingsplan plus een uittreksel van Kamer van Koophandel van uw organisatie.
  Verzoeken worden buiten de vergadering om beoordeeld en dat betekent dat u snel reactie krijgt over uw aanvraag