Aanvragen
Stichting Hulp na Onderzoek (opgericht in 1919) is een fonds dat giften verstrekt aan maatschappelijke projecten.
fonds,giften,maatschappelijk,Hulp na Onderzoek,jeugdzorg,ouderenzorg,gezondheidszorg,welzijnsinstellingen,buurthuizen,werkgelegenheid,integratie,mentorprojecten,huiswerkbegeleidings,kansarme jongeren
19080
page-template-default,page,page-id-19080,stockholm-core-1.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive
Title Image
Aanvraagprocedure

1. Stuur per mail een vooraanvraag van ongeveer 1 à 2 A4-tjes, waarin u uw organisatie en het betreffende project (met begroting en dekkingsplan) beschrijft.

2. Uw aanvraag wordt eerst globaal getoetst.

Als de aanvraag binnen de doelstellingen van Hulp na Onderzoek valt, zijn er drie mogelijkheden:
– u ontvangt u een aanvraagformulier
– uw aanvraag wordt meteen, zonder formulier op de vergadering behandeld wanneer deze voldoende informatie bevat
– u ontvangt direct een kleine bijdrage van maximaal € 500. Kleine bijdragen worden tussen de vergaderingen door toegewezen.

Wanneer uw aanvraag niet in overeenstemming met de doelstellingen wordt bevonden, ontvangt u een afwijzend bericht.

In beide gevallen kan het enkele weken duren voordat u bericht krijgt.

3. Het aanvraagformulier stuurt u per mail retour met de volgende bijlagen:
– Uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
– Statuten
– Jaarverslagen (financieel en sociaal)
– Specificatie van de projectkosten
– Dekkingsplan

4. Nadat het aanvraagformulier volledig ingevuld en met alle gevraagde/relevante bijlagen door ons retour is ontvangen, wordt over uw aanvraag binnen 2 à 3 maanden een besluit genomen door het bestuur.

5. Over het besluit ontvangt u twee weken na een bestuursvergadering schriftelijk bericht. Besluiten van het bestuur worden niet in heroverweging genomen. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u een toewijzingsbrief, en wordt het geld op uw rekening overgemaakt.

 

N.B. Het aanleveren van contactgegevens betekent dat u aan Stichting Hulp na Onderzoek toestemming verleent om, in het kader van het beoordelen van uw aanvraag en het evalueren en verantwoorden van gevoerd beleid, deze persoonsgegevens te verwerken (dat wil zeggen inzien en bewaren) in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze gegevens worden gebruikt om indien nodig, contact met uw organisatie op te nemen